Jeger med irsk setter på fuglejakt

Jakt

Det finst gode moglegheiter for jakt i Haukeli og omegn, og her er eit naturlig utgangspunkt for jakt av rype i ulike jaktområde.

I områda rundt Haukeli og Haukeliseter finst gode moglegheiter for jakt, framfor alt rypejakt. Men lengre opp på Hardangervidda også moglegheit for reinsdyrsjakt.

Haukeliseter er eit naturlig utgangspunkt for jakt av rype og her finst litt ulike jaktområder kor det er tillete med hund på nokre av dei.

Jaktkort kan du kjøpe på inatur.no

HAUKELI JEGER OG FISKEFORENING

HJFF leiger terreng av lokale grunneigerar, ca 35.000 daa. Området blir forvalta til beste for vilt og jegerar. Ein kombinasjon som ikkje alltid er like enkel. Jaktterrenget ligger på nordsida av Haukeliseter. Det er mest fjellrype, men også lirype og hare i terrenget vårt.

Jakta startar 10. September og med hund 25. September. Det er innført ein bag limit på 4 ryper pr. dag. Det vil berre bli tilgang for 10 personar pr. dag.

Jaktkortsalg startar 15 august!

Jakttider:

10.09. – 23.12.
25.09. – 23.12. Jakt med hund tillatt

 

For meir info om jakt, jakttider og jaktkort sjekk inatur.no 

SKIT JAKT!

Facebook
Twitter
Email
Print
nn_NO