DSC_7383-toppturar

Alpinvettreglene

10 REGLER FOR ALPINE SKILØPERE OG SNOWBOARDERE

 

1. ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE
Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

3. VIKEPLIKT
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. FORBIKJØRING/ UTFORKJØRING
Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. STARTE, KJØRE INN I ELLER SVINGE OPPOVER I NEDFARTEN
Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. STOPP I NEDFARTEN
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. TIL FOTS I NEDFARTEN
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. SKISTOPPERE/FANGREMME
Skistoppere / fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt

9. RESPEKTER SKILT
Følg skilting, merking og anvisninger.

10. HJELP TIL VED ULYKKER
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Det er forbudt å oppholde seg i alpinanelgget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeide med snøproduksjon og preparering.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget

Facebook
Twitter
Email
Print
nn_NO

Alle webkamera åpnes i separat nettleserfane.