HHH beising2

Male- og beisetjenester

Vi er et lokalt firma som holder til nede i Haukeli (rett ved XL Bygg Haukeli). Vi tilbyr innvendig og utvendig malerarbeid på hytter og tilbygg. Vår maler har erfaring med både tjære, innvendig/ utvendig beis og interiørolje.

Sikkerhet og utstyr

Oppdrag faktureres pr. time om ikke annet er avtalt. Materiell og stillasleie kommer i tillegg.

Verne- og sikkerhetsutstyr er noe vi prioriterer høyt. Vi bruker godkjent fallsikringsutstyr og arbeidstakere har de nødvendige kursene for å utføre oppdragene.


Vi har lokal tilknytning og kjenner området Vågslid og øvrige i Vinje godt. Gjennom årene har vi fått god erfaring og kunnskap om det vi driver med, og det gjør oss trygge på at du blir fornøyd med den tjenesten vi utfører.

For mer informasjon om kapasitet og tilbud kontakt oss på post@haukelihytter.no eller på tlf 350 70 116

Facebook
Twitter
Email
Print
nn_NO