haukelihhh-14-1920

Byggeprosessen

1

FRA DRØM TIL IVERKSETTELSE

Det er tid for å gjøre realitet av hyttedrømmen du har båret på en stund, og du tar kontakt med oss. Vi inviterer til et uforpliktende møte, hvor vi tar oss god tid til å kartlegge dine ønsker og behov – og hvor vi også grundig gjør rede for hva det er vi kan tilby deg.

2

BEFARING PÅ TOMTA OG KONKRETISERING

Teamet vårt blir med på befaring på tomta for å vurdere hvilke hensyn som bør tas når hytta skal plasseres. Det er også viktig å finne inspirasjon og ideer til den videre prosessen. Etterpå møtes vi på kontoret for en felles idédugnad.

Dersom planen som vokser frem under møtet føles riktig for deg, tar vår arkitekt Arnt Darrud ideene med seg til tegnebrettet.

3

SKISSER OG PRISTILBUD

Du får håndtegnede fasadeskisser og en planløsning på bakgrunn av konklusjonene vi sammen kom frem til under møtet. Dere vurderer skissene og gir oss tilbakemeldinger på disse, før du mottar prisoverslag fra oss.

Det er nå dere avgjør om dere ønsker å fortsette samarbeidet med oss. Dersom dere ønsker å videreutvikle planen, tegnes hytta i sin helhet og et endelig pristilbud gis.

4

KONTRAKT, OPPSTART OG OPPFØLGING

Når kontrakten er signert inviterer vi til oppstartsmøte hos oss. Sammen med byggeleder går vi gjennom totalprosjektet, og får på plass de siste detaljene. Tømmeret bestilles, og bygningen settes i produksjon. Dere er hjertelig velkommen innom for å se bygget ta form i laftehallen!

Vi vil ha milepælsmøter undervegs, og har naturligvis også løpende kontakt på e-post og telefon.

5

FERDIGBEFARING

Når bygget er ferdig, foretar vi en omhyggelig befaring med protokoll før vi overleverer nøklene.

Nå gjenstår bare mengder med nytelse for deg og din familie!

SE HVORDAN ET LAFTEBYGG BLIR TIL

Vi er med deg hele veien til et nøkkelferdig bygg.

Facebook
Twitter
Email
Print
nn_NO