leilighet haukelifjell

About us

Me tilbyr eit breitt utval av hytter og leiligheiter til utleige i Vågslid- og Haukeliområdet.
Alt i kort avstand til Haukelifjell Skisenter og flotte langrennsløyper. I sommarhalvåret havnar du midt i smørauge av fjellnoreg i randsona til Hardangervidda!

Utleigeeiningane våre varierar i storleik slik at me har noko som passar både for små og store reisefølge.

Vidareutleige av fritidsbolig
Vågslid Booking er behjelpelig med vidareutleige av fritidsbustad når denne ikkje er i bruk av eigar. Dette er ein fin måte å finansiere driftskostnadar på! Du kan lese meir om dette i undersida «Vidareutleige som finansieringsgrunnlag» lenger ned på sida.

Firmahytter
Vågslid Booking har også ein portal for firmahytter, som gjev lågare kost og høgare utnytting.
Enkel og smidig løysing som vil gje ein velferdsløysing for alle budsjett.
Ta kontakt på e-post eller telefon om du ynskjer å sjå nærare på denne løysinga saman med oss!

vågslid booking logo

Vågslid Booking

Kontaktinformasjon

Bilete

Tidlig på toppen av pomaheisen
God alpinmoglegheiter
Haukeliseter sommer 2022.
Haukeliseter sommer 2022.

Kva skjer på Haukeli?

Oversikt

A lake during sunset

#Haukelitopp10 – 2024!

Sommarens sprekaste konkurranse! Er du klar for sommarens sprekaste utfordring? «Haukeli Topp 10» er tilbake, og me inviterar deg til å oppleve ti fantastiske fjellturar

Vis omsyn til villreinen

No på våren går me inn i kalvingstida for villreinen. Då er det ekstra viktig å vise omsyn til dyra og la dei vere i

en_GB

Vågslid Booking
har ikkje online-booking

Booking via e-post eller telefon.

Ta kontakt på post@vaagslidbooking.com

Vi utfører vedlikehald på nettstaden, for gje deg en enda betre brukaropleving! 

Overnatting kan mangle tekst, bilete og info.