Foto-Jostein-Sletta

Snowmobiling

Opplev den mektige naturen med snoskuter. Her finns løyve og områder for snoskuterkøyring.

 


Løypenettet har ein maks hastighet på 70 km/t og vegtraffikklova er gjeldande for heile løypenettet. Traseen skal følgjast til ein kvar tid og det er kun lov å køyre 30 meter ut fråløypa for å raste. Ved brot på løypereglane og lova kan det gjevast eit førelegg på opp til kr 15 000.

Foto: Anne Jordstøyl

Gjer deg kjent med dei reglande som gjeld på Vinje kommune si side.

Alle må vera merksame på at tilhøva på isen og i skredfarleg terreng kan endre seg i løpet av vinteren. Det blir gjort regelmessige kontrollar, men tilhøva kan endre seg oftare enn kontrollane. Nyttige sider for å vurdere tryggleik er:

Snoskredvarsling, Varsom.no

Sjekk tryggleiken på islagte vatn, Iskart.no

Foto: Jostein Sletta
Facebook
Twitter
Email
Print
en_GB