isfiske1

Ice Fishing

The many lakes here are a good food source for char and mountain trout all winter long. Why don’t you give it a try?

Isfiske er ein fin vinteraktivitet og det er mykje fin aure og røye å få dersom ein er ekstra heldig. Det er mange fine vatn ein kan fiske på. Men hugs at mange vassdraga regulera så gjer deg kjent med korleis ein handammar isen og sjekk alltid https://www.varsom.no/ eller https://www.iskart.no/

For dei som liker å fiska på isen etter ørret, er dei store vatna ei kjelde til mat og trivsel heile vinteren. Om våren er fiska særleg godt etter isløysinga, dvs. tidleg i juni. Høgare til fjells vil isen vanlegvis ligga til omlag 20.juni og ofte lenger.

I Vågslid kan du isfiske i Vågslid Grunneigarlag sina vatn.  Alt du treng er eit fiskekort. Og fiskekort kaupar du som du gjer om summaren på https://www.inatur.no/

 
Facebook
Twitter
Email
Print
en_GB