Lagerbygg og utleige av lagerlokaler og kontorlokaler i næringsbygg på Haukeli.

Haukeli vegstasjon ligg på ei 7,5 mål tomt i Haukeli sentrum. På området ligg fire bygg; tre lagerbygg
og eitt bygg med servicedel og kontorlokale.

Haukeli vegstasjon
haukeli vegstasjon

Bygningane er til utleige for bedrifter og privatpersonar. Ein kan leige heile bygg, eller berre ein liten
del som lagringsplass av til dømes båt, campingvogn eller snoskuter. Både lokale og deltidsbebuarar nyttar desse lokala til trygg lagring i tørre omgjevnader i vinterhalvåret.

Kontakt oss via e-post.

Kontaktinformasjon

Haukeli Vegstasjon

Det største lagerbygget er todelt med to like store delar som til saman har ei grunnflate på 400 m2. I tillegg finst eit lagerbygg på 350 m2 og eit mindre lagerbygg på 110 m2 på området.

Det fjerde bygget inneheld garasje på 270 m2 med servicedel. Bygget er todelt med kontordel i den
eine enden.

I denne delen, på 74 m2, finn ein tre kontorrom, garderobe, toalett- og dusjfasilitetar, møblert opphaldsrom og kjøkkenkrok med kvitevarer.

For å leige på Haukeli vegstasjon kan du ta kontakt på arne.skogheim@outlook.com

haukeli vegstasjon
Facebook
Twitter
E-post
Print
en_GB

Haukeli Vegstasjon har ikkje nettstad!

Booking via e-post eller telefon.