Haukabø Angus og Høglandsfe

Haukabø Angus og Høglandsfe – naturleg, reint og ekte

Beitebruk og dyrevelferd i fyrste rekke.

Knut og Elisabeth bur på, og driv garden Haukabø i Haukeli. Haukabø har 47 daa dyrka mark og ca 1500 daa med utmark.

  • Me har drive aktivt med avl på Aberdeen Angus sidan 1998 og på Skotsk Høglandsfe sia 2005.
  • Har ca 30–35 kalvingar pr. år, storparten på angus.
  • Sel livdyr/avlsdyr til heile landet. Rolege og sosialiserte dyr, aktiv avl på lynne. Godkjent Aktiv Avls–besetning. Grøn/grøn besetning.
  • Produserar kvalitetskjøt, med førehandssalg frå garden.
  • Haustar fôr og beiter hos 15 forskjellige grunneigarar, fordela på mange småteigar. Største jordet er på 54 daa (850m.o.h).

Haukabø har kvar sommar 5–7 beitepatruljer ute på jobb, spreidd rundt i kommunen. Beitepatruljen kan vera mellom 3–50 dyr, som ryddar opp gjengrodde beite og held bygda vår open. Eit populært innslag, f.eks i turistområdet Vågsli og på Nybu, der det er inngjerdt ca 3000 daa høgfjellsbeite 850–1050 m.o.h.

Vår visjon: Haukabø er og skal vera ein aktiv gard med godt dyrehald, positive opplevingar, og med moglegheitar for vidareutvikling.

Kontaktinformasjon

Haukabø

Årshjul

Februar–april: kalvingssesong!

Mai: inseminering, sette opp gjerde

Juni: Beiteslepp! Sette opp meir gjerde

Juni/starten av juli: beite i bygda, sette opp endå meir gjerde

Juli/september: fjellbeite

September/oktober: beite i bygda, ta ned gjerde til fjells

Oktober: Sette inn dyr, drektighets kontrollering, sortering/salg/slakt av dyr, avvenning kalvar, ta ned gjerde, ta ned gjerde, ta ned gjerde…

November–Januar: sosialisering og temming av dyr. Planlegging av neste år.

MEDLEMSSKAP

Norsk Aberdeen Angus
Norsk Highland Cattle Forening
TYR
TYR Telemark
Inn på Tunet, Telemark
Noregs Bonde og Småbrukarlag
Landbrukstenester Telemark

Facebook
Twitter
E-post
Print
en_GB

Haukabø Angus og Høglandsfe har ikkje nettstad!

Booking via e-post eller telefon.