hytte A, berge sag

Fornying av hytte

Gje nytt liv til den gamle hytta!

Å ha si eiga hytte er noko mange har stor glede av. Dette er ofte ein samlingsstad for familie og gode minne. Etter kvart som tida går og familien endrar seg, endrar me òg behov. Då dukkar spørsmålet opp om ein skal sjå seg om etter ny hytte eller om ein skal tilpasse hytta ein allereie har. Me kan hjelpe deg i vurderinga og argumentere for og imot.

Me kjem gjerne på befaring og hjelper deg å finne gode økonomiske løysingar. Me har òg ein eigen teknisk teiknar som raskt kan legge fram løysingsforslag for deg.

  • Prosjektering
  • Tilbygg / påbygg
  • Byggjesøknadar
  • Oppgraderingar
  • Energirådgjeving og energimerking
  • Me kan levere heile eller delar av oppdraget.

Ta kontakt, og lat oss i Berge Sag sjå hva me kan gjere for deg!

Facebook
Twitter
Email
Print
nn_NO