Gill Borgen

Nyheiter og oppdateringar frå Visithaukeli og turisttilbodet i regionen

Om ferdsel i skog og mark i jakta

i skog og mark i jakta – sjølvsagt er det det! Samstundes som jegerane bør vise omsyn til turgåarar, bør òg turgåarane vise omsyn til jegerane. Her kjem nokon tips frå NJFF!

Ledig stilling hjå Haugarne Maskin Service!

Grunna auka arbeidsmengde søkjer me etter ein dyktig gravemaskinførar og grunnarbeidar. Det er ynskjeleg med gode kunnskapar innan VA-anlegg, kabelgrøfter, veg- og tomtebygging. Me har

Heider og ære til dyr og bonde på Haukabø

Dyrskun i Seljord 2019 blei eit spesielt fesjå for dei to- og firbeinte som tok turen frå garden Haukabø Haukeli. Med flotte premieringar på dyra og utmerkingar for bonden, kunne dei reise heim att stolte over arbeidet dei har lagt ned i avl og dyrehald.

nn_NO