Haukeliseter toppturkurs

NF metodekurs skred

Dette kurset er første del av NF skredinstruktørutdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør skal kunne for å kunne holde dagskurs, grunnkurs og fagsamling/workshop innen skred. Kurset skal gi deltakerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i bratt vinterfjell og kameratredning. Kurset vil følge kursmalen til Norsk Fjellsportforum

Målgruppe
Kurset arrangeres for vinterturledere som har toppturer for Stavanger Turistforening og andre som ønsker å utdanne seg til skredinstruktør 1.

Omfang
Kurset har oppstart onsdag kveld og avslutning søndag ettermiddag. Kursdagene er som regel på 10-12 timer, med en litt kortere søndag. Ved fullført kurs vil du få en evaluering og en anbefaling om veien videre mot NF Skredinstruktør 1.

Kursbeskrivelse
Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av veivalg legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng skal være en viktig del av kurset, der deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter.

Kurset er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Instruktørene alternerer mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene – f.eks. ved å la dem veilede hverandre.

En naturlig utvikling i løpet av kursperioden er at deltakerne får mer og mer ansvar for å planlegge og gjennomføre øvelser og turer, der instruktøren skal holde seg tilgjengelig, men litt i bakgrunnen. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

Hovedtema for kurset

 1. Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
 2. Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
 3. Utføre kameratredning dersom uhellet er ute.

Følgende tema skal gjennomgås

Turplanlegging
Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng
Terrengvurdering og klassifisering
Identifikasjon av alarmtegn
Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket
Den internasjonale skredfareskalaen, system og metode for regional skredvarsel i Norge.
Kameratredning
Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng (opp/ned)
Andre aktuelle temaer: Naturvennlig ferdsel, veilederrollen, utstyr, bekledning, mat og drikke

Videre utdanning i skredstigen, etter dette kurset, er seks dagers assistentpraksis før veilederkurs skred. Normalt anbefales det minst en sesongs erfaring før man søker videre til veilederkurset, men spesielt erfarne søkere kan ta både metode og veilederkurset samme sesong.

Forkunnskaper/opptakskrav

Forhåndsgodkjenning fra Norsk fjellsportforum(NF), se under «Søknad» for mer detaljer om dette. For å få godkjenning kreves det følgende:

 • Solide ferdigheter i vinterfriluftsliv; håndtering av alpine farer, ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
 • Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
 • Gjennomført NF grunnkurs eller tilsvarende erfaring
 • Gjennomført NF videregående kurs eller tilsvarende erfaring
 • Dokumenterte turer på vinterføre i relevant terrengtype over flere år.
 • Krav til ferdigheter og forståelse:
  • krav til snødekke- og terrengforståelse
  • krav til forståelse av menneskelig faktor
 • Krav til skiferdigheter:
  • for alpin kvalifisering: gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng inntil 35 graders helling.
  • for nordisk kvalifisering: gode egenferdigheter på fjellski i terreng inntil 30 graders helling.

Deltakelse på minst én fagsamling skred anbefales. Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr. Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant  litteratur.

Aldersgrense 18 år

Søknad:

Først må du søke om forhåndsgodkjenning hos NF, det gjøres via www.brattkompetanse.no. Søk på «Forhåndsgodkjenning skred». På Brattkompetanse finner du også nærmere beskrivelse av opptakskrav.

Etter du har fått forhåndsgodkjenning, sender du søknad til STF fjellsport  v/Tale Klinsgeim: tale@stf.no. Søknaden til oss må innholde:

 • Bevis på forhåndsgodkjenning
 • Søknaden du sendte til Brattkompetanse, inkludert logg, motivasjon for søknad og vurdering av egen kompetanse

Vi tar opp søkere fortløpende, men siste frist for å søke NF vil være første havldel av januar (du må beregne inntil 4 ukers behandlingstid av søknaden der).

Søknadsfrist STF Fjellsport: snarest og innen 15.februar.

Pris: 

medlem/ ikke medlem DNT: 6000,-/ 7000,-

Faktura sendes ut i forkant av kurset til deltakere som får tildelt plass.

Prisen inkluderer: kursavgift, frokost m/niste og middag, overnatting på sovesal Haukeliseter Fjellstue. Dersom du ønsker å oppgradere losji til bedre standard for egen regning ta kontakt med info@haukeliseter.no

MELD DEG PÅ HER!

Utstyr

Alle deltakere skal stille med spade, søkestang, skredsøker, grunnleggende førstehjelpsutstyr, liggeunderlag, vindsekk, vinterklær og hodelykt. På kurs med alpin kvalifisering kreves brede ski (evt. brett og truger frarådes), og kraftige støvler.

Kurslitteratur
Lundberg Nes, C. (2013) Skikompis – Snøskred og trygg ferdsel, Selja Forlag.
Tremper, B. (2008) Staying alive in avalanche terrain, The Mountaineers Books
Alle deltakere må på forhånd ha satt seg grundig inn i skredvarslet på varsom.no og skredskolen (varslingstjenesten og opplæringsmodulen som følger med denne)

The event is finished.

Når

22 feb 2023
Expired!

Tidspunkt

19:00 - 19:00
nn_NO