Haugarne Maskin

Nyheiter og oppdateringar frå Visithaukeli og turisttilbodet i regionen

Våre tenester

Me har gravemaskiner som gjer det mogleg å ta på oss graveoppdrag i ulike storleikar.

Om Haugarne Maskin

Haugarne Maskin AS er eit entreprenørfirma med base i Haukeli, og har i dag 8 ansatte.

Ledig stilling hjå Haugarne Maskin Service!

Grunna auka arbeidsmengde søkjer me etter ein dyktig gravemaskinførar og grunnarbeidar. Det er ynskjeleg med gode kunnskapar innan VA-anlegg, kabelgrøfter, veg- og tomtebygging. Me har

nn_NO