september 1, 2021

Nyheiter og oppdateringar frå Visithaukeli og turisttilbodet i regionen

Om ferdsel i skog og mark i jakta

i skog og mark i jakta – sjølvsagt er det det! Samstundes som jegerane bør vise omsyn til turgåarar, bør òg turgåarane vise omsyn til jegerane. Her kjem nokon tips frå NJFF!

nn_NO